Testament – Nalatenschap

Je bekijkt nu Testament – Nalatenschap

OOK ALS U ER NIET MEER BENT, KAN U NOG HEEL VEEL BETEKENEN VOOR ACE|SHIN

Tijdens het leven denkt men vaak aan de dieren die men een warm hart toedraagt en daarom ontvangt ACE|SHIN donaties. Dit is (juridisch) een schenking of gift.

Aan de dag dat we er niet meer zullen zijn, denken we niet vaak. Toch is het zinvol dat wel te doen want door het opstellen van een testament komt uw vermogen terecht bij wie u belangrijk vindt. Zo kan u uw nalatenschap een bijzondere bestemming geven en bijdragen aan een betere en mooiere wereld.

Op die manier kan u familie, vrienden én ook een goed doel opnemen in uw testament en wordt uw vermogen verdeeld onder de wettelijke erfgenamen (erfgenamen door de wet bepaald) en/of de legatarissen (erfgenamen door u bepaald in uw testament). Enkel legataris(sen) opnemen in uw testament kan perfect. Ook een testament dat u in alle intimiteit bij thuis opstelt, is volledig wettelijk indien handgeschreven, gedateerd en hand getekend – essentieel is wel dat de persoon(en) en het goede doel volledig én correct bepaald zijn en dat het testament juist is opgesteld. Voor de bewaring van uw testament is het aangewezen beroep te doen op een vertrouwenspersoon, een advocaat of notaris.

Als u niet alleen bij leven, maar ook daarna uw betrokkenheid en zorg voor de dieren bij ACE|SHIN wilt laten voortleven, kan u ACE|SHIN opnemen in uw testament. Zo maakt u ook in de toekomst voor de dieren bij ACE|SHIN een verschil, want u zorgt er zo voor dat zij haar doel kan verder zetten en het leven van talloze dieren kan redden. ACE | SHIN ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van giften en legaten van mensen zoals u. ACE|SHIN besteedt dit volledig aan de verzorging van de dieren onder haar hoede en aan de verbetering van de infrastructuur van het asiel. Als u verkiest een specifiek ACE|SHIN-project te steunen, is dit natuurlijk ook mogelijk. U kan daarbij ook bepalen dat uw gift anoniem zal zijn of vragen dat ACE|SHIN uw naam kenbaar maakt zodat hij voor altijd met ACE|SHIN verbonden blijft, aan u de keuze.

In een testament legt u vast wie na uw overlijden wat ontvangt. Er zijn verschillende testamentaire manieren om ACE|SHIN te steunen, afhankelijk van het land waar u woont.

Voor Nederland zijn er volgende mogelijkheden:

  • een legaat: u geeft aan welk bedrag en/of welk specifiek goed (één of meerdere) u aan ACE|SHIN wil laten toekomen;
  • ACE mede-erfgenaam maken: ACE|SHIN ontvangt een bepaald percentage van uw erfenis;
  • ACE als enig erfgenaam benoemen: uw gehele nalatenschap komt toe aan ACE|SHIN.

Voor België zijn er volgende mogelijkheden:

  • een algemeen legaat: u schenkt het geheel van uw nalatenschap aan één of meer personen of organisaties waaronder ACE|SHIN;
  • een legaat onder algemene titel: ACE|SHIN ontvangt een breukdeel van uw nalatenschap
  • een bijzonder legaat: u laat één (of meerdere) welbepaald goed(eren) of een welbepaalde geldsom aan ACE|SHIN na.

Het duo legaat

In België, worden de te betalen successierechten bepaald door het aantal begunstigden, de graad van verwantschap, de omvang van de erfenis en uw fiscale woonplaats (Vlaams, Waals of Brussels Gewest). Bij een erfenis in rechte lijn of tussen echtgenoten kunnen de successierechten in het Vlaams Gewest (per februari 2018) oplopen tot 27 % van de nalatenschap, en bij een erfenis van broers, zussen, tantes, ooms, nichten en neven of andere personen tot 65 %. In het Waals en Brussels Gewest zelfs tot 80%. Ook zijn bepaalde erfgenamen, zoals kinderen en de overlevende echtgenoot, bevoorrecht zodat hiermee steeds rekening moet worden gehouden.

In het Brussels en Waals gewest bestaat de mogelijkheid om minder successierechten te betalen dankzij een duo legaat aan één of meer goede doelen, zoals ACE|SHIN. 

Bij een overlijden moeten de erfgenamen successierechten betalen op het volledige vermogen van de overledene. Deze kunnen zeer hoog oplopen. Door een duo legaat voor ACE|SHIN in uw testament op te nemen, helpt u ACE|SHIN bij de ondersteuning van haar werking en draagt u bij aan het redden van dieren. En voor uw naasten kan het fiscaal bijzonder aantrekkelijk zijn.

Een duo legaat is een interessante formule om zowel uw naaste(n) als ACE|SHIN te bevoordelen. Deze veelvuldig gebruikte planningstechniek zorgt ervoor dat uw erfgenamen een groter bedrag zullen ontvangen, omdat ACE|SHIN de successierechten op hun deel betaalt. Omdat een goed doel veel minder successierechten betaalt (tarief afhankelijk van het gewest – in Vlaanderen is dit 8,5 %), is dit ook voor ACE|SHIN voordelig. Uw erfgenamen én ACE|SHIN ontvangen dus beiden een groter deel en er gaat minder naar de staat. ACE|SHIN opnemen in uw testament is dus ook fiscaal aantrekkelijk.

In Vlaanderen: werd de techniek van het duo legaat afgeschaft per 01 juli 2021 en vervangen door het 0% tarief voor erkende goede doelen als u het goede doel een deel van uw vermogen nalaat via testament.  Dat is goed nieuws, want mensen nemen graag een goed doel op in hun testament om zo het belangrijke werk van hun favoriete goede doel te steunen, ook wanneer ze er niet meer zijn. Nu het tarief voor de successierechten verlaagd wordt naar 0% voor goede doelen, gaat een groter deel van de erfenis naar de werking van ACE|SHIN.  Indien u al een testament zou hebben opgesteld, is het dus ten zeerste aangeraden dit te laten aanpassen.

Ook als u bij leven een schenking zou willen doen aan een goed doel, zoals ACE|SHIN, is het tarief 0%.  .

Een advocaat of notaris kan u hierover correct informeren.

Hebt u graag meer info?

Dan kan u ACE|SHIN steeds contacteren. Hou er rekening mee dat een testament maatwerk is en u voor de praktische uitwerking dus best een notaris, advocaat of vermogensplanner raadpleegt.

Het is belangrijk om de correcte gegevens van ACE|SHIN in uw testament op te nemen. De ombudsdienst van ACE|SHIN bezorgt u graag de juiste gegevens per land (ombudsdienst@ace-charity.org)

Voor Nederland kan u hier meer info vinden over geld nalaten aan een goed doel.

Voor België biedt de Koninklijke federatie van notarissen een interessante brochure aan over het opnemen van een goed doel in uw testament. U kan deze hier raadplegen.

ACE|SHIN ontfermt zich over uw dieren

U hoeft zich geen zorgen te maken over wat er met uw huisdieren zal gebeuren. ACE|SHIN garandeert u te zorgen voor uw hen mocht dat nodig zijn.