Over ACE | SHIN

Over ACE/SHIN

ACE | SHIN staat voor ‘Animal Care España’, Spaanse Honden In Nood, afgekort SHIN. In Nederland communiceren we onder de naam ACE. In België is onze organisatie bekend als SHIN. Beide landen voeren een ander logo maar vertegenwoordigen dezelfde organisatie.

ACE/SHIN zet zich in tegen het mishandelen en doden van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden in Zuid-Spanje.

Waar vind je ACE | SHIN?

De hele organisatie is verdeeld over twee opvanglocaties in Zuid- Spanje:

  • Protectora de Animales in Mijas Costa onder leiding van Fabienne Paques en Ton van den Broek
  • Protectora de Animales in Algeciras onder leiding van Paky Borrego Galafate

Gezamenlijk bieden zij onderdak en zorg voor ongeveer 650 honden. De geschiedenis van deze honden is zeer divers. Van ernstig mishandelde en getraumatiseerde honden, puppy’s die in dozen of vuilcontainers zijn gevonden, overbodige, aangereden en afgedankte honden, straathonden, jachthonden die aan een wisse dood wisten te ontsnappen, uitgeserveerde fokteefjes en achterblijvers van mensen die verhuizen en de hond achterlaten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele situaties waar ACE | SHIN dagelijks mee te maken heeft.

Dodingstations

Naast de honden die aan de poorten van de opvang worden aangeboden zijn er ook honden die ACE | SHIN vrijkoopt uit de vele dodingstations (Perrera´s) in de regio Zuid-Spanje. Deze dodingstations zijn door de Spaanse overheid aangesteld om de ‘overlast’ van honden aan te pakken. Honden worden willekeurig op straat gevangen en naar een Perrera gebracht. Indien binnen 10 dagen niemand de hond opeist, worden zij afgemaakt. Wanneer er plaats is binnen onze opvang worden er honden uitgekocht. Omdat de Perrera geld verdient aan het doden van de hond moet Fabienne, om de hond de kans op een toekomst te geven, de Perrera betalen. ACE | SHIN moet hier tussen de € 35,- en € 75,- per hond voor betalen Na een lange strijd is er één dodingstation in Malaga waar de honden gratis worden overgedragen. Het ‘redden’ van de hond is voor hen inkomstenderving.

Doelstelling

  • Ernstige verwaarlozing en dierenleed in Spanje onder de aandacht blijven brengen
  • Strijden voor betere Wet- en regelgeving ten behoeve van dierenleed
  • Hondenverkoop in winkelcentra, stranden en markten aan banden leggen
  • Voorlichting over verplichte castratie/sterilisatieprogramma’s
  • Verbetering van voeding, medische zorg en euthanasiebeleid van de dodingstations
  • Opzetten van voorlichtingscampagnes op Spaanse scholen

In de opvang

Alle honden van ACE | SHIN krijgen dagelijks de verzorging die ze nodig hebben zoals voedsel en medische zorg. Elke hond, ziek, oud of met een handicap krijgt hier een eerlijke kans. Een team van vrijwilligers en studenten van verschillende opleidingen dierenverzorging en dierengeneeskunde verzorgen en registreren de vooruitgang van de honden. In de aanwezige dierenkliniek krijgen de honden, die dat nodig hebben, medische verzorging. Honden worden hier getest op de meest in Spanje voorkomende hondenziektes t.w. Leishmania, Ehrlichia, Anaplasmosis en Hartworm.

Adoptie

Van iedere hond wordt een profiel opgemaakt. De hond wordt geobserveerd naar zijn houding en karaktereigenschappen. Zodra alle gegevens van de hond bekend zijn, wordt bekeken of de hond geschikt is voor adoptie. Ondersteund met foto’s en in de meeste gevallen een filmpje wordt de hond in onze database geplaatst. Wanneer de hond wordt geadopteerd verlaat hij de opvang met een paspoort, chip, inentingen, is hij getest op ziektes en is hij gecastreerd of gesteriliseerd. Dit laatste gebeurt uiteraard alleen als de hond oud genoeg is voor deze operatie (vanaf 6 maanden). Is de hond niet ‘geholpen’, is de adoptant dit alsnog verplicht te realiseren. Het nazorgteam ziet hierop toe.

Help de honden en geef...

doneren

De website van ACE | SHIN maakt gebruik van cookies.