Killian (#11656) geadopteerd

Geslacht
Mannelijk
Leeftijd
2j 8m
Datum opname
11/02/2016
Verblijfplaats
Spain
Ras
Cross
Hoogte
48cm
Vacht
Short haired
Gewicht
14kg

Maart 2016, Fabienne vertelt: Een boer uit het binnenland vond deze 8 pupjes verlaten op zijn veld. Hij bracht ze binnen in een grote kippenkooi, ze waren zo vuil, vies, zwak en ondervoed... Het duurde enkele weken voor ze helemaal fit waren en weer op gewicht stonden, de moeder hebben we nooit gezien, was er ook niet bij, volgens zijn uitleg... Ongelooflijk maar waar, wanneer gaat Spanje eens denken aan dierenleed, het laat hen onverschillig ook al is het hier dagelijkse kost... Elke keer bedenk je weer waarom zoiets wordt toegelaten door de overheid, met een stil werkende verandering in mentaliteit kan je toch ergens beginnen, zodat dit leed zou verminderen... Een eenvoudig sterilisatie project in scholen opbouwen, uitleggen, praten met kinderen, ouders... Het is een druppel op een hete plaat als je geen medewerking krijgt maar goed, klagen brengt geen levens veilig, we moeten er door. We zijn dan misschien wel een druppel op een hete plaat, maar elk gered leven is er eentje!
April 2018 - Killian op YouTube

Killian wordt virtueel geadopteerd door Jeske Van den Boom en ACE hondjes Liese en Kira..

Killian heeft reeds een gouden mand gevonden te Belgium!

Help de honden en geef...

Klik hier om een donatie te doen voor Killian

doneren

Help de honden en geef...

doneren

De website van ACE | SHIN maakt gebruik van cookies.