Jaelo, bij het afval,...

Jaelo, bij het afval,...

Sinds enkele dagen zat hij er reeds, bij de vuilcontainers… Onbeweeglijk en zonder ook maar enige intentie om weg te gaan, stilletjes onderging hij sinds lange tijd zijn trieste lot… Mensen in de buurt keken ernaar en gingen weer weg, anderen zetten een bakje eten of een beetje water, maar niemand trok zich zijn lot aan… De politie werd ingeschakeld, en dan wij… Hij is sinds vandaag geen straathond meer, maar eentje van ons… Hij is zwaar verwaarloosd en enorm mager, zijn huid is ziek, zijn oogjes staan dof… Maar ondanks dit leven dat hij nu achter zich laat, ondanks het lijden uit het verleden, gaat dat staartje heen en weer, komt hij je dankbaar groeten… Zijn verleden heeft hem niet onhandelbaar gemaakt noch onvriendelijk, hij liet het dankbaar achter en hoopt nu om samen met ons ergens geluk te mogen kennen… Hij verlangt niet veel maar wil gewoon ergens iemand zijn lieveling worden, ergens… Hij is amper drie jaar oud...

Help de honden en geef...

doneren

De website van ACE | SHIN maakt gebruik van cookies.