Is het Boxer tijd

Is het Boxer tijd

Sommige periodes zijn het Herders die worden gedumpt, andere tijden Sharpeis, dan weer een ander ras… Podencootjes en Galgos helaas het hele jaar door… Je kan er geen uitleg aan geven maar deze periode krijgen we enorm veel Boxers binnen, alsof zij nu aan de beurt zijn, onvoorstelbaar… Boxers zijn schatten, menselijke trekjes hebben ze, mijn hele leven hebben we Boxers gehad en onze oude Benjamin is nu zijn 13 voorbij… De beginjaren kunnen moeilijk tot eigenaardig zijn, vooral als je sofa aan flarden geraakt tijdens je afwezigheid, maar ze zijn zo lief… Eens je door de opvoeding raakt, heb je een super vriend in huis, humor, deugnieterij en actie komen een groot deel van de dag naar boven, om dan later over te gaan naar de rust zelve, de vier pootjes in volle strek in de lucht en een zacht knorretje met blazende lipjes… Boxers zijn nu weer in, zij zien enorm af van de dumping, begrijpen het niet… Geen van heb begrijpt dit maar als je van een sofa gedumpt wordt in een asiel met honderden honden is het voor elke hond, en zeker voor een Boxer, hard, enorm hard… Kijk even naar onze kanjers waar in elk van hen een geweldige vriend zit, eentje voor het leven...

Help de honden en geef...

doneren

De website van ACE | SHIN maakt gebruik van cookies.